Vragenlijst volgens richtlijnen RIVM

Geachte cliënt,

Gelukkig mag ik je weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er  vragen en bepaalde regels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. Je wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

Ik verzoek je onderstaande vragen door te nemen en eerlijk aan te geven of ze voor je van toepassing zijn.

1. Heb je Corona?

2. Heb je nu huisgenoten met Corona?

3. Heb je nu één van de onderstaande verschijnselen?

a. hoesten, kuchen of niezen;

b. koorts (38⁰C of hoger);

c. kortademigheid.

4. Heb je huisgenoten met één van de bovenstaande verschijnselen?

5. Ben je in thuisisolatie?

6. Woon je in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking?

Indien je op één van de bovenstaande vragen een ‘ja’ hebt beantwoord dan kan ik je niet behandelen. Indien mogelijk en noodzakelijk kan een behandeling op afstand (videobellen) worden gegeven. Verzoek mij te mailen of te bellen.

Indien je op de alle vragen een ‘Nee’ hebt beantwoord, dan verzoek ik je de onderstaande aanvullende vraag 7 nog door te nemen, om te kijken of er behandeld kan worden of een verdere anamnese noodzakelijk is.

7. Heb je nu één van de onderstaande verschijnselen?

a. (neus)verkoudheid, of loopneus;

b. keelpijn;

c. onbekende hoofdpijn;

d. onbekende moeheid;

e. onbekende diarree of buikklachten.

Indien je op de vraag 7 een ‘Ja’ hebt beantwoord dan is de behandeling mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting in samenspraak met jouw. Verzoek mij te mailen of te bellen.

Indien alles met ‘Nee’ is beantwoord dan is de behandeling toegestaan en zie ik je graag op de datum en afgesproken tijd in de praktijk. . Lees nog even de regels voor in de praktijk hieronder.

 

Regels behandeling in de praktijkruimte

• De praktijk werkt volgens de regels van het RIVM. (www.rivm.nl)

• Kom niet te vroeg

• Als je het prettig vind, mag je je eigen handdoek(en) meebrengen

• We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand

• Bij binnenkomst in de praktijk verzoek ik je om je handen met desinfecterende gel of zeep te wassen. Hiervoor is gelegenheid en desinfecterende gel en zeep zijn aanwezig.

• Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken.

• Neem zo min mogelijk spullen mee en stop je spullen die noodzakelijk zijn weg in je tas of in je jas.

• Raak zo min mogelijk aan in de praktijk

• Nies of hoest in een papieren zakdoek, dat je meteen wegwerpt in de prullenbak. Mits je geen zakdoek hebt, dan niezen of hoesten in je elleboog.

• Voor en na iedere cliënt was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep.

• Na iedere cliënt maak ik contactpunten zoals de deurklinken, stoelen en tafel schoon.

• Voor de behandeling stel ik je nog een aantal vragen om te checken of er iets is veranderd in je situatie, waardoor ik weet of behandelen veilig kan.

• Blijf thuis indien jij of een van je gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. Je wordt geacht om je afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken.

Tot nader order worden deze annuleringen, ongeacht ofdeze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.