Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Reflexzonetherapie `t Vlindertje verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·       Voor- en achternaam

·       Adresgegevens

·       Geboortedatum

·       Telefoonnummer

·       E-mailadres

·       Overige persoonsgegevens, die u actief verstrekt door bijvoorbeeld gebruik te maken van het contactformulier, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Reflexzonetherapie `t Vlindertje verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben
Reflexzonetherapie `t Vlindertje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·       Het afhandelen van uw betaling

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Reflexzonetherapie `t Vlindertje zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.. In het geval persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, zalReflexzonetherapie `t Vlindertje  de persoonsgegevens verwijderen.

 

 

Delen met andere

Reflexzonetherapie `t Vlindertje deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reflexzonetherapie `t Vlindertjeblijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Reflexzonetherapie `t Vlindertje gebruikt technische en functionelecookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar yvon@reflexzonetherapietvlindertje.nl.Reflexzonetherapie `t Vlindertje zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Reflexzonetherapie `t Vlindertjeneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via yvon@reflexzonetherapietvlindertje.nl

 

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Reflexzonetherapie `t Vlindertje kunt u mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:                                           Geerbos 4

Postcode en plaats:                                                 2676 BR  Maasdijk

Telefoonnummer:                                                     06-19682479

E-mailadres:                                         yvon@reflexzonetherapietvlindertje.nl